Tatratur

Hrady a zámky Moravy a Slovenska

Hrady a zámky Moravy a Slovenska

Nejen hrady a zámky na pomezí Moravy a Slovenska navštívíte v rámci tohoto zájezdu. Čeká na vás i řada dalších UNESCO památek – město Kremnica, klášter na Velehradě, místo památné bitvy Napoleonských válek atd.

Program zájezdu

1.den: Ráno odjezd na jižní Moravu a do oblasti Slovácka. Nejprve se zastavíte u Slavkova u Brna v místech památné bitvy tří císařů z dob napoleonských válek. Dále navštívíte hrad Buchlov. Na závěr dne pak zavítáte na Velehrad, jedno z nejvýznamnějších poutních míst naší vlasti. Prohlídka areálu cisterciáckého kláštera a baziliky Sv. Cyrila a Metoděje. Večer ubytování v hotelu.

2.den: Po snídani přejezd na Slovensko. Nejprve zamíříme do Trenčína. Čeká na vás prohlídka historického centra města, nad kterým se tyčí největší městský hradní komplex na Slovensku – Trenčínský hrad. Odpoledne pak zamíříte do lázeňského města Bojnice. Čeká vás prohlídka nejkrásnějšího zámku na Slovensku. Vyzkoušet můžete rovněž koupání v termálním koupališti s léčivými prameny o teplotách 30°C až 48°C. Večer ubytování v hotelu.

3.den: Po snídani zamíříte do Kremnice – středověkého hornického města a dnešní památky Unesco. Prohlédnout si budete moci městský hrad – komplex středověkých budov obehnaných hradbami, s dominantou kostela sv. Kateřiny .

Odpoledne pak přejedete do staroslavné Nitry, slovenské “Matky měst”, nejstaršího města na Slovensku, významného města velkomoravské říše. Prohlédnete si Nitranský hrad s katedrálou sv. Emeráma, biskupským palácem a mohutným opevněním, zajímavé je Pribinovo náměstí – střed Horního Města s církevními paláci a domy panovníků. Pozdě večer návrat zpět do Prahy.

Orientační ceny vstupů:

Hrad Buchlov – Základní okruh I. 200 Kč, 160 Kč děti a senioři. Areál hradu s vyhlídkou 80 Kč, děti a senioři 60 Kč
Velehrad – prohlídka poutní Baziliky 110 Kč, 70 Kč děti a senioři, prohlídka poutního areálu 100 Kč, 70 Kč děti a senioři.
Trenčínský hrad – Malý okruh bez průvodce 8 EUR, senioři 7 EUR, děti 3 EUR. Velký okruh s průvodcem 11 EUR, senioři 7,5 EUR, děti 4,5 EUR.
Zámek Bojnice – 12 EUR, senioři 7,5 EUR, děti 5 EUR
Kúpele Bojnice – Vodní svět Mier (1 venkovní a 3 vnitřní bazény) 9 EUR/1 hod. nebo 13 EUR/2 hod.
Kremnický hrad – 3 EUR, děti a senioři 1,5 EUR.
Kremnické muzeum mincí – s průvodcem 3 EUR, děti a senioři 1,5 EUR. Možnost prohlídky i bez průvodce.
Nitranský hrad – areál bez průvodce 1 EUR, Malý okruh (bez věže) 4,5 EUR, děti a senioři 2,5 EUR

Termíny a ceny

30.8.2024 – 1.9.2024CENA OD 5990 KčVybrat termín
Služby Kapacita Cena
Cena za osobu Volno 5990 Kč
Slaný Volno 0 Kč
Praha Volno 0 Kč
Jihlava (Pávov) Volno 0 Kč
Kladno Volno 0 Kč
Humpolec (Vystrkov) Volno 0 Kč
Příplatky Kapacita Cena
1- lůžkový pokoj Volno 1990 Kč
Komplexní pojištění Volno 240 Kč

Cena zahrnuje

  • dopravu autokarem
  • 2x ubytování
  • 2x snídani
  • služby průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupy do objektů
  • pojištění
  • místní poplatek